Hủy bỏ kết quả đăng ký tạm trú trú trái pháp luật tại Công an cấp xã

Xem chi tiết

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp chưa quy định cụ thể. Trực tiếp tại trụ sở Công an cấp xã.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
a) Hồ sơ đăng ký tạm trú trái pháp luật. 1 0
b) Các giấy tờ, tài liệu khác chứng minh việc đăng ký tạm trú trái pháp luật (nếu có) 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Công an Xã
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan