Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 07 Ngày làm việc + Trực tiếp tại trụ sở Công an; +Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh (nếu đã triển khai); + Cấp lưu động tại các địa điểm cần thiết.
Trực tuyến 07 Ngày làm việc + Khai Tờ khai điện tử trên trang thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến;

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Thẻ Căn cước công dân 1 0
Chứng minh nhân dân (12 số) đã bị cắt góc (nếu có); 1 0
Chứng minh nhân dân (9 số) đã bị cắt góc (nếu có). 1 0
Giấy đề nghị xác nhận số Chứng minh nhân dân (ký hiệu là CC13). 1 0 Mẫu CC13.doc
Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Công an huyện
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan