Cấp Giấy phép lái xe quốc tế

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC

Cá nhân nộp đơn đề nghị cấp Giấy phép lái xe quốc tế đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải.

b) Giải quyết TTHC

Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp đơn đề nghị không đúng theo quy định thì hướng dẫn thực hiện ngay khi tiếp nhận;

Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp Giấy phép lái xe quốc tế, Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải thực hiện việc cấp Giấy phép lái xe quốc tế cho cá nhân; trường hợp không cấp thì phải trả lời và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 5 Ngày làm việc
 • Lệ phí: 135000 ĐồngXem chi tiết
 • Không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị.
  Dịch vụ bưu chính 5 Ngày làm việc
 • Lệ phí: 135000 ĐồngXem chi tiết
 • Không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị.

  Thành phần hồ sơ

  Bao gồm
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Đơn đề nghị cấp Giấy phép lái xe quốc tế theo mẫu Mẫu 61.doc Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  Bản chính giấy phép lái xe quốc gia do Việt Nam cấp, hộ chiếu, thẻ thường trú (đối với người nước ngoài) còn giá trị để xuất trình Bản chính: 1 - Bản sao: 0

  Cơ quan thực hiện

  Sở Giao thông vận tải

  Tổng cục Đường bộ Việt Nam

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện

  - Đối tượng được cấp Giấy phép lái xe quốc tế: Người Việt Nam, người nước ngoài có thẻ thường trú tại Việt Nam, có giấy phép lái xe quốc gia do Việt Nam cấp bằng vật liệu PET. còn giá trị sử dụng.
  - Trường hợp Giấy phép lái xe quốc gia bị tẩy xóa, hư hỏng không còn đủ các thông tin cần thiết hoặc có sự khác biệt về nhận dạng; Giấy phép lái xe quốc gia không do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định thì sẽ không được cấp Giấy phép lái xe quốc tế.